Våra kistor och urnor finns nu i SBFs iPad-app

Nilssons Trämanufakturs kistor och urnor finns nu i den senaste uppdateringen av Sveriges Begravningsbyråers Förbunds app för iPad. För SBF-anslutna byråer innebär detta att iPad- appen kan användas för att visa Nilssons produkter.

Om SBF (www.begravningar.se): Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet. Förbundet skall verka för en kunnig yrkeskår samt främja god begravningssed och hög yrkesetik.

Tillbaka