Policy för hantering av personuppgifter

Genom att gå in på denna webbsida godkänner du vår policy för hanteringen av dina personuppgifter samt vår hantering av cookies i samband med din användning av webbsidan.

I kontaktformuläret ber vi dig att uppge ditt namn. Uppgifterna används endast till att återkoppla till dig i linje med dina önskemål.

I de fall våra webbplatser innehåller länkar till andra webbsidor ansvarar vi inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Våra webbplatser använder i regel inte cookies. I de fall vi använder cookies så är det för att underlätta din användning av våra webbplatser, exempelvis språkinställningar. Nilssons Trämanufaktur samlar inte in och vidarebehandlar data om ditt besök på våra webbplatser.

För våra kunder gäller separat policy för hantering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter i frågor gällande vår policy för hantering av personuppgifter:

Nilssons Trämanufaktur AB
Birger Jarlsgatan 37C
216 12 Limhamn
Personuppgiftsansvarig: Peter Jensen, telefon 0736-002990

Tillbaka