Pallen

Nilssons Trämanufaktur använder en pall speciellt utformad för att bära begravningskistor. Pallen gör att begravningskistorna kan hanteras i befintlig distributionstrafik vilket bl.a. ger stora miljömässiga fördelar för transporten och ökad flexibilitet.

Pallen är en engångspall vilket betyder att den ingår i leveransen och inte skall returneras. Den har plats för 4 st. stående kistor och är 150 cm lång, 85 cm bred och 220 cm hög samt väger ca 190 kg. För att flytta pallen smidigt rekommenderas en handdragen pallyft.

Kistorna kan tas av från pallen av en person men arbetet görs enklare av två personer. Det är möjligt att endast ta av den kista som skall användas och låta övriga stå kvar på pallen.

Varje kista på pallen är individuellt emballerad för att i första hand skydda produkterna mot nedsmutsning. Emballaget inte avsett eller anpassat för att att skydda kistorna från hårt regn eller snö vilket är särskilt viktigt att tänka på i samband med lossning av pallen från lastbilen under mycket dåligt väder.

Lossningsinstruktion tillsammans med illustrationer finns på varje palletikett:

  1. Se till att pallen står på horisontellt underlag innan ni börjar bryta pallen.
  2. Se till att ha ca 3 meter fritt bakom er.
  3. Tag bort hela det nedre plastbandet, enligt illustration A NEDRE. Alla kistorna är fortsatt säkrade med det övre plastbandet
  4. Lokalisera häftklammern på den kista ni skall lossa, klammern sitter på det övre plastbandet enligt illustration A ÖVRE.
  5. Samtidigt som ni håller kistan på plats, klipps det övre plastbandet av på BÅDA sidor om häftklammern på den kista ni vill lossa. Sänk sedan ner kistan enligt illustration B. Övriga kistor är fortsatt säkrade och kan lossas senare vid behov.

Ladda ner exempel på en palletikett med lossningsinstruktion här

Tillbaka