Klargörande från Nilssons Trämanufaktur angående kväveoxidutmaningar på vissa krematorier

Vi får just nu mycket frågor rörande utsläpp av kväveoxider (NOx) vid kremation.

Bakgrunden är att krematoriet i Nyköping överträdde sina kväveoxidbegränsningar vid kremation vilket blev fall för utredning av åklagare. Efter detta så har fler krematorier uppmärksammat att de har samma utsläppsproblem. Det har nu konstaterats av branschen att kistor tillverkade i spånskiva orsakar för höga kväveoxidutsläpp vid kremation men att kistor tillverkade av furu klarar utsläppsgränserna med god marginal.

Vi vill klargöra att Nilssons Trämanufakturs kistor är tillverkade av massiv furu och därmed klarar utsläppsgränserna för NOx . Vidare så kommer vi att hålla fast vid furu som material i våra kistor vilket är en förutsättning för berörda krematorier att hålla sig under utsläppsgränserna.

Nilssons Trämanufaktur arbetar med övriga tillverkare och branschföreträdare för att ta fram en långsiktig lösning på problemet.

För mer information om detta, kontakta Peter Jensen, VD för Nilssons Trämanufaktur AB, telefon 073-600 29 90.

Tillbaka