Utökad service till återförsäljare

Nilssons Trämanufaktur ökar flexibiliteten i leveranserna med utökade möjligheter att få modellerna Ängsro, Sandholm och Kullamark blandade i samma leverans.

Kontakta oss gärna för att få mer information om detta.

Tillbaka