Tack till alla besökare i vår monter på SBFs kongress 2014!

Nilssons Trämanufaktur medverkade för första gången som utställare på Sveriges Begravningsbyråers Förbunds årliga kongress i Tällberg, Dalarna. Montern var välbesökt vilket resulterade i många intressanta samtal, nya kontakter och möjligheter till framtida samarbeten.

Vi vill rikta ett tack till alla besökare och SBF för två mycket positiva och roliga dagar. Ett speciellt tack till Dala-distriktet för ett fantastiskt fint arrangemang!

Tillbaka