Skruvning av lock

Alla våra modeller har lösa lock som skruvas fast. Skruvarna och den instruktion som visas till höger finns i en påse som sitter på insidan av locket. Skruvstorleken är anpassad för att underlätta för skruvning med handkraft.

Skruvskalle: Pozidrive 2.

Gemensamt för alla modeller är att locken är falsade, vilket gör att de ligger stabilt på plats när kistan hanteras med oskruvat lock.

På Furvik skruvas locket ovanifrån på traditionellt sätt med synliga skruvar. Locket har förborrade hål vinkelrät mot ytan enligt illustration till höger. Skruva skruven så att den kommer i jämnhöjd med ytan på locket.

På Alvö och Högtorn skruvas locket underifrån. Detta ger en dold skruvning vilket innebär att skruvarna inte syns för betraktaren och kistan får ett rent utseende. Kistan har förborrade hål i kanten av underdelen enligt illustration till höger.

Ladda ner skruvinstruktion här

Tillbaka