Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE                                      

Malmö 2010-10-11

Ny svensk leverantör av begravningskistor

Nilssons Trämanufaktur lanserar ett nytt sortiment begravningskistor i massivt trä på den svenska marknaden. I en bransch med traditioner, yrkesstolthet och krav på perfektion är förväntningarna högt ställda på nya aktörer. Det gäller att kunna erbjuda något mer än vad kunden förväntar sig i fråga om pris, kvalitet och service.

”Vi har lagt mycket energi på att ta fram produkter som kan hålla den kvalitetsnivå vi eftersträvar utan att kostnaderna rusar iväg. Vår ambition är att kunna erbjuda kistor i massivt trä i alla prisklasser” säger Peter Jensen, VD för Nilssons Trämanufaktur.

Vägen från ritning till färdig produkt och SBT-godkännande är lång. Det finns flera olika träkvaliteter, från det mest exklusiva, som är helt kvistfritt, till enklare som passar bäst med obehandlad yta. Därtill kommer val och kvalitetssäkring av ytbehandlingar, tyginredning och trähandtag.

Den första responsen har varit överväldigande. ”Det verkar som om det funnits en längtan efter naturliga material så som massivt trä och bomullstyg. Flera entreprenörer har kommenterat just detta. Vi känner en otrolig stolthet över våra produkter, de är både vackra och värdiga.” avslutar Peter.

Fotnot. SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, godkänner kistor efter att de testats bland annat med avseende på hållfasthet och egenskaper vid förbränning.

Kontakta VD Peter Jensen för mer information på telefon 040-6160590. Se även  www.nilssonstramanufaktur.se

Tillbaka