Nilssons Trämanufaktur tar marknadsandelar

2013 har fortsatt med framgångar och kraftig tillväxt för Nilssons Trämanufaktur. Företaget går mot ännu en fördubbling av omsättningen jämfört med föregående verksamhetsår.  Förklaringen är att Nilssons tar marknadsandelar genom att många befintliga kunder breddat sitt sortiment av produkter från Nilssons och att ett antal nya begravningsbyråer har tillkommit som kunder.

– Intresset är fortsatt stort och just på pågår ett antal mycket intressanta diskussioner med begravningsbyråer runt om i Sverige. Speciellt våra mycket konkurrenskraftiga helkundsvillkor baserade på kistor i massivt trä och marknadens snabbaste leveranser väcker stort intresse säger Peter Jensen, VD för Nilssons Trämanufaktur.

Tillbaka