Dagens Industri skriver om Nilssons Trämanufaktur

Nilssons Trämanufaktur är profilerat i en helsidesartikel i dagens upplaga av Dagens Industri. I artikeln berättar Peter Jensen och Tomas Stadler från Nilssons om företaget, tillväxtmål, produkterna och logistiken. Artikeln beskriver att kistor i massivt trä nu kan konkurrera prismässigt med kistor i spånskiva och att massivt trä också innebär en miljöfördel i form av lägre energiåtgång.  Nilssons logistikupplägg med snabba och säkra leveranser beskrivs också.

Författare till artikeln är Lars Tulin på Dagens Industri.

Om Dagens Industri (från www.di.se/om-oss/om-oss/): Dagens industri är Nordens största affärstidning med 382.000 läsare per dag (Orvesto Konsument helår 2011). Med Sveriges främsta ekonomijournalister och analytiker levererar Dagens industri varje dag ett arbetsverktyg som är viktigt för att nå framgång i affärslivet, på finansmarknaden och privatekonomiskt.

Tillbaka