Artikel om Nilssons Trämanufaktur

Branschtidningen NTT såg & trä skriver om Nilssons Trämanufaktur i augustiupplagan. I artikeln beskriver Tomas Stadler från Nilssons Trämanufaktur att företaget har tagit en liten men snabbt växande andel av den svenska marknaden för begravningskistor och att ett av huvudskälen bakom framgången är fokuset på naturmaterial. Artikeln beskriver hur den stadigt ökande efterfrågan på Nilssons produkter är en reaktion på den sedan länge dominerande utformningen av begravningskistor i Sverige. En majoritet av kistor på marknaden görs av spånskiva/MDF belagd med folie men nu går trenden mot en ökad efterfrågan på naturmaterial och miljömedvetenhet och då faller valet naturligt på Nilssons Trämanufakturs kistor som alla är tillverkade i massivt trä. I artikeln beskrivs utsläppsproblematiken förknippat med spånskivematerial och MDF, med hälsofarliga restartiklar efter förbränning av impregneringsmedel, träskyddsmedel, halogenerade organiska föreningar och lim. En jämförelse görs med Tyskland, där det på grund av utsläppsregleringar skett en brant nedgång för spånskivor som kistmaterial till förmån för massiva träsorter.

Författare till artikeln är Peter Krusell på NTT såg & trä.

Om NTT såg & trä (från www.woodnet.se/Om-NTT): NTT såg & trä är den enda svenska nyhetstidning som är helt inriktad på att bevaka utvecklingen inom den trämekaniska industrin. NTT såg & trä är oberoende, vilket innebär att vi inte för någon annan parts talan. Vi rapporterar objektivt och kritiskt, till nytta för våra läsare – de träbearbetande företagen. Och de är ganska många. Inom sågverk, hyvlerier och impregnering finns – lågt räknat – cirka 370 företag som sysselsätter knappt 12 000 anställda. Inom förädlingen i form av möbler, snickerier, trähus, skivor och komponenter finns hela 7 000 företag med sammanlagt 35 000 anställda. Den huvudsakliga målgruppen för NTT såg & trä utgörs av personer med ledande befattningar: Företagsledare, produktions- och driftschefer samt försäljningsansvariga.

Tillbaka